หลักสูตร Arduino

หลักสูตร MIC006:Arduino For Imprement Project.

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อแนะนำฮาร์ดแวร์ Arduino เพื่อให้คุณเริ่มต้นสร้างโปรเจคโดยเร็วที่สุด Arduino เป็นแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แบบโอเพนซอร์สซึ่งใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้สภาพแวดล้อมโดยการรับอินพุทจากเซ็นเซอร์หลายตัวทำให้ Arduino มีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยการควบคุมไฟมอเตอร์และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ มีไว้สำหรับผู้ที่ทำโปรเจคฮาร์ดแวร์แบบโต้ตอบ เนื้อหาและภาพรวมหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ และสิ่งที่คุณต้องมีคือ Arduino. เนื้อหาการเรียนเรียบเรียงโดยวิทยากรขั้นสูง หลักสูตรนี้จะนำคุณไปสู่ประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีด้วย Arduino Master และยังได้เรียนรู้ในการติดตั้งอีกด้วย

สอบถามราคา ได้ที่ Lineid:0840844653

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :

 • – ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง  เช่น C/C++
 • – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • – ต้องมีโน๊ตบุ๊คส่วนตัว

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และผู้ที่สนใจพัฒนางานทางด้านระบบ นักศึกษาปริญญาตรีที่จะทําโปรเจคจบ

โครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

  • สอนการเขียนโปรแกรมควบคุม NodeMCU/Arduino ด้วย Arduino IDE
  • สอนการใช้งาน Ultrasonic Sensor
  • สอนการควบคุม Input/Output ด้วยสัญญาณแบบ Digital และ Analog
  • สอนการใช้งาน Infrared Sensor
  • สอนการใช้งาน Temperature Sensor
  • สอนการใช้งาน Relay
  • สอนการใช้งานบอร์ด Arduino ติดต่อกับโมดูล WiFi ESP8266
  • สอนการใช้งานบอร์ด Arduino ติดต่อกับโมดูล Bluetooth 4.0 low energy
  • สอนการใช้งานบอร์ด Arduino กับจอ LCD display
  • สอนการใช้งานบอร์ด Arduino ในการทำ Data logger ด้วย SD card module
  • สอนการสร้างรูปแบบ Client-Server ด้วย NodeMCU
  • สอนการใช้งาน NodeMCU กับ Real-time Database ผ่าน Google Firebase
  • สอนการเขียนแอพพลิเคชั่นเรียกใช้งาน Wi-Fi เพื่อคุยกับ NodeMCU
  • สอนการเรียกเชื่อมต่อกับ Real-time Database บน Firebase
  • สอนการเขียนแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับ NodeMCU เพื่อสั่งการควบคุม และแสดงผล
  • ตัวอย่าง Source code เพื่อเชื่อมต่อ Sensor แบบต่างๆ และ Source code บนฝั่ง Mobile

วัตถุประสงค์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมแพลตฟอร์มต้นแบบ Arduino

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจในหลักการของการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจ และใช้เซนเซอร์ และส่วนประกอบหลายชนิด

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ Arduino เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงาน และควบคุม

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีพื้นฐาน ในด้านอิเล็กทรอนิกส์

– ผู้ที่มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ Arduino

– นักเรียนที่ต้องการทบทวน Arduino อย่างรวดเร็ว

– ผู้ที่มีความรู้ระดับกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์

– IT Managers

– นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance และ Web Developer

– กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน และ การอบรม

– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ Arduino Board

– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ Board

– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Arduino Board

– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Kit Material

– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา C

เนื้อหาในการสอน

ขั่วโมงที่ 1-4
– บทนำเกี่ยวกับหลักสูตรและเทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรม
– บทนำเกี่ยวกับ Arduino
– บทนำเกี่ยวกับ Arduino Board
– แนะนำการเขียน ภาษา C เบื้องต้น
– การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio, C#, Adobe Dreamweaver, Microsoft Netbeen, ฯลฯ
– การเรียกใช้โปรแกรม Visual Studio, C#, Adobe Dreamweaver, Microsoft Netbeen, ฯลฯ
ขั่วโมงที่ 4-8
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเริ่มต้นใช้งาน Arduino
– เรียนรู้เกี่ยวกับ รายการอะไหล่เครื่องมือ (Tools)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ Arduino
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือและเวิร์คโฟลว์ต้นแบบ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ LED กระพริบ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ทำให้ไฟ LED จางลงและปิด
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซนเซอร์ (Sensors)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Measuring light
– เรียนรู้เกี่ยวกับ อุณหภูมิและความชื้น
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องวัดความดันบรรยากาศ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ตรวจจับภาพเคลื่อนไหวแบบอินฟราเรด
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ระยะทางอัลตราโซนิค
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การตรวจจับการเร่งความเร็ว
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ Line (อินฟราเรด)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Tilt and impact
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ปุ่ม (Buttons)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Potentiometer
– เรียนรู้เกี่ยวกับ The flex sensor
– เรียนรู้เกี่ยวกับ โพเทนชิมิเตอร์เมมเบรน (Membrane potentiometer)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสียงรบกวนด้วยเสียงพาสซีฟ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 1  บทนำ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 2 สายไฟเชื่อมต่อแบบขนาน
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 3 ภาพวาดการเชื่อมต่อแบบขนาน
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 4 การต่อสายเดี่ยว
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 5 ข้อสรุปการเชื่อมต่อสายเดี่ยว
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ปุ่ม Deboucing ฮาร์ดแวร์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและหลักการทำงาน
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่ส่วนที่ 2 การสาธิตวงจรง่ายๆ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่ส่วนที่ 3 การเพิ่ม Debouncing
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือตอนที่ 1 เกี่ยวกับ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือตอนที่ 2 การเดินสายไฟการลงทะเบียนและการจดจำ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือตอนที่ 3 แอปการสาธิตพร้อมกับล็อคไฟฟ้า
ชั่วโมงที่ 8-12
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Displays
– เรียนรู้เกี่ยวกับ หน้าจอตัวอักษร LCD
– เรียนรู้เกี่ยวกับ จอแสดงผล LCD และ I2C ข้อมูลเดี่ยว
– เรียนรู้เกี่ยวกับ LCD และ Keypad mini-project
– เรียนรู้เกี่ยวกับ จอ LCD TFT
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซเว่นเมนท์ไฟ LED แสดงส่วนที่ 1 บทนำและชุดประกอบ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซเว่นเมนท์ไฟ LED แสดงส่วนที่ 2 แบบร่าง
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การควบคุมจอแสดงผล LED 8×8 ด้วยตัวควบคุม MAX7219
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การควบคุมการแสดงผล Matrix แบบ 8×8 จำนวนมาก
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การแสดงข้อมูลแอ็ตทริบิวเตอร์มาตรวัด ADXL335 บนจอภาพแสดงผลแบบ LED 8×8
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ (Motors)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์กระแสตรง
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์เซอร์โว (Servo motors)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์เซอร์โวและจอแอลซีดีมินิโปรเจค
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 1 บทนำ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 2 การเชื่อมต่อมอเตอร์แบบ unipolar un-geared
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 3 การควบคุมมอเตอร์แบบ unipolar un-geared
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 4 การเชื่อมต่อมอเตอร์แบบ unipolar
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 5 การใช้ไลบรารี AccelStep
– เรียนรู้เกี่ยวกับ EasyDriver พร้อมมอเตอร์พ่นสี NEMA17
ชั่วโมงที่ 12-16
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Ethernet และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
– เรียนรู้เกี่ยวกับ The Ethernet shield
– เรียนรู้เกี่ยวกับ A simple Arduino reporting web server
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Arduino ควบคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การควบคุมมอเตอร์ด้วยเว็บเบราเซอร์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเข้าสู่ระบบเว็บเพื่อ Nimbits
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การสื่อสารแบบไร้สาย
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อไร้สายด้วย Bluetooth
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ Wi-Fi
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ Wifi  การอัพเกรดโมดูล CC3000
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ NRF24L01
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Bluetooth Low Energy
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลภายนอก
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนลงในการ์ด SD
– เรียนรู้เกี่ยวกับ EEPROM (ภายในและภายนอก)