หลักสูตร ARM

หลักสูตร ARM Cortex-M3 กับ STM32

ในตระกูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ LPC2000 จะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU: central processing unit) ชนิด ARM7 เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งในบทความชุดนี้จะเป็นบทความในแนวของนักเขียนโปรแกรมเป็นหลัก นั่นคือ เน้นศึกษาวิธีการสั่งการหน่วยประมวลผล ARM7 แทนการเจาะลึกรายละเอียดของหน่วยประมวลผล และ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ ด้วยภาษา C  แล้วหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการคิดสิ่งเหล่านี้เป็นยังไง และได้เรียนรู้ในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพื่อที่จะนําเอาพวกนี้ไปต่อยอดได้ และเอาไปใช้ใชีวิตประจําวันได้ และลงมือปฏิบัติงานจริง

สอบถามราคา ได้ที่ Lineid:0840844653

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :

  • – ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง  เช่น C
  • – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  • – ต้องมีโน๊ตบุ๊คส่วนตัว

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และผู้ที่สนใจพัฒนางานทางด้านระบบ นักศึกษาปริญญาตรีที่จะทําโปรเจคจบ

วัตถุประสงค์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมARM

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจในหลักการของการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจ และใช้เซนเซอร์ และส่วนประกอบหลายชนิด

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ ARM เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงาน และควบคุม

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีพื้นฐาน ในด้านอิเล็กทรอนิกส์

– ผู้ที่มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ ARM

– นักเรียนที่ต้องการทบทวน ARM อย่างรวดเร็ว

– ผู้ที่มีความรู้ระดับกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์

– IT Managers

– นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance และ Web Developer

– กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน และ การอบรม

-ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา c

เนื้อหา ในการสอน

หนังสือเล่มนี้แนะนำการเขียนโปรแกรมพื้นฐานของชิป ARM Cortex ในภาษาแอสเซมบลีและพื้นฐานของการออกแบบระบบฝังตัว นำเสนอการแสดงข้อมูลไวยากรณ์คำสั่งประกอบการใช้การควบคุมพื้นฐานของภาษา C ในระดับการชุมนุมและการเข้ารหัสและถอดรหัสคำสั่ง หนังสือเล่มนี้ยังครอบคลุมถึงส่วนประกอบขั้นสูงของระบบฝังตัวเช่นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขัดจังหวะ I / O โดยทั่วไปโปรแกรมควบคุม LCD ปฏิสัมพันธ์ปุ่มกดนาฬิกาเรียลไทม์การควบคุมมอเตอร์สเต็ปอินพุตและเอาต์พุต PWM การจับสัญญาณอินพุทแบบดิจิตอลหน่วยความจำโดยตรง (DMA) การแปลงดิจิตอลและอะนาล็อกและการสื่อสารแบบอนุกรม (USART, I2C, SPI และ USB) หนังสือเล่มนี้มีคุณสมบัติดังนี้: เน้นการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการออกแบบแบบแยกชิ้นจากด้านบนลงในภาษาแอสเซมบลี การแปลระหว่างบรรทัด C และ ARM สำหรับโค้ดตัวอย่างส่วนใหญ่ ส่วนผสมของ C และภาษาแอสเซมบลีเช่นโปรแกรมเรียกโปรแกรมย่อยเรียกโปรแกรมย่อยและโปรแกรมแอสเซมบลีที่เรียก C subroutines การดำเนินการสลับบริบทระหว่างงานที่ทำงานพร้อมกันหลายรายการตามอัลกอริธึมการจัดตารางเวลาแบบ round-robin