หลักสูตร AVR

หลักสูตร เรียนลัดAVR ด้วยภาษา C

AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลหนึ่งผลิตโดยบริษัท Atmel AVR มีสถาปัตยกรรมแบบ RISC มีความเร็วในการประมวลผล 1 คำสั่ง ต่อ 1 สัญญาณนาฬิกา ใช้พลังงานต่ำโดยบางรุ่นใช้ไฟเพียง 1.5 V – 5.5 V เท่านั้นและยังมีโหมดประหยัดพลังงานอีก 6 โหมด ในบทความนี้ผมจะใช้ AVR เบอร์ ATmega48 ซึ้งเป็นรุ่นเล็กสุดในกลุ่ม ATmega และ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ ด้วยภาษา C  แล้วหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการคิดสิ่งเหล่านี้เป็นยังไง สามารถนําเอาพวกนี้ไปต่อยอดได้

สอบถามราคา ได้ที่ Lineid:0840844653

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :

  • – ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง  เช่น C
  • – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  • – ต้องมีโน๊ตบุ๊คส่วนตัว

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และผู้ที่สนใจพัฒนางานทางด้านระบบ นักศึกษาปริญญาตรีที่จะทําโปรเจคจบ

วัตถุประสงค์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมAVR

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจในหลักการของการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจ และใช้เซนเซอร์ และส่วนประกอบหลายชนิด

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ AVR เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงาน และควบคุม

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีพื้นฐาน ในด้านอิเล็กทรอนิกส์

– ผู้ที่มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ AVR

– นักเรียนที่ต้องการทบทวน AVR อย่างรวดเร็ว

– ผู้ที่มีความรู้ระดับกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์

– IT Managers

– นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance และ Web Developer

– กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน และ การอบรม

-ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา c

สารบัญ

บทที่1 : รู้จักกับ Arduino
บทที่2 : เริ่มต้นปฏิบัติการกับ Arduino
บทที่3 : Arduino กับ Software LAB
บทที่4 : Arduino กับ Hardware LAB

การทดลองตอนที่ 1 : Arduino กับ Digital Input/Output
การทดลองตอนที่ 2 : Arduino กับ Analog Input/Output
การทดลองตอนที่ 3 : Arduino กับ จอแสดงผล LCD
การทดลองตอนที่ 4 : Arduino กับ Sound Speaker
การทดลองตอนที่ 5 : Arduino กับ Stepping Motor
การทดลองตอนที่ 6 : Arduino กับ DC Motor
การทดลองตอนที่ 7 : Arduino กับ อุปกรณ์ 1 Wire Bus
การทดลองตอนที่ 8 : Arduino กับ อุปกรณ์ I2C Bus
การทดลองตอนที่ 9 : Arduino กับ อุปกรณ์ SPI
การทดลองตอนที่ 10 : Arduino กับ RC Servo Motor

มี source code การติดต่อ
กล้อง digital ด้วย

เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ AVR ด้วยภาษา c ในหนังสือมีหัวข้อดังนี้

เนื้อหาในการสอน

การคลิ๊กๆๆๆ แล้ว สร้าง code ให้อัติโนมัติ

สถาปัตยกรรม AVR
รายละเอียดของ AVR
รายละเอียดแต่ละขาของ AVR
วงจรรีเซต

ภาษา C ของ AVR แบบสมบูรณ์
การโปรแกรมลงชิพ ด้วยบอร์ด 8051 & avr
การใช้งาน avr image craft

การใช้งาน port เป็น input / output
การต่อกับ led 69 การต่อกับ stepping motor
การใช้งาน timer0 /counter0
การใช้งาน timer1 /counter1
การใช้งานวงจร digital to analog
การใช้งาน serial port
การใช้โปรแกรม comtest
ระบบบัสแบบ i2c
การติดต่อกับ eeprom ภายนอก 24xx
การติดต่อกับ ชิพขยายพอร์ต แบบ I2c PCF8574A
การใช้งาน LCD 20 ตัวอักษร 4 บรรทัด
ภาคผนวกพิเศษ source code ติดต่อ กลอ้ง digital camera ( สุดยอดครับ ขอบอก)
ภาคผนวก ก รีวิวทูล IDEสำหรับ AVR

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย
1. source code
2. cd-rom demo robot และตัวคอมไพล์เลอร์
3. วงจรใช้งานต่างๆ รวมถึงการติดต่อกล้อง camera digital และ source code การติดต่อกล้อง ด้วยภาษา c ใน cd-rom
4. โปรแกรม compiler
6. software เอาภาพจากกล้องแบบ usb หรือ PCI มาแสดงที่หน้าจอ