หลักสูตร dsPIC

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC ด้วยโปรแกรมภาษา C กับ MPLAB C30 ด้วยคอมไพเลอร์

หนังสือการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F ด้วยคอมไพเลอร์ (MPLAB C30) – เนื้อหาอธิบายการเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F ด้วยภาษา C (MPLAB C30) ผ่านทางฟังก์ชันไลบรารี โดยเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F2010 ที่ครอบคลุมคุณสมบัติเกือบทั้งหมดของอนุกรม dsPIC30F รวมถึงการใช้งานไลบรารีฟังก์ชันทางด้าน DSP เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านที่สนใจจะนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้าน การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลด้วย  แล้วหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการคิดสิ่งเหล่านี้เป็นยังไง และได้เรียนรู้ในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพื่อที่จะนําเอาพวกนี้ไปต่อยอดได้ และเอาไปใช้ใชีวิตประจําวันได้ และลงมือปฏิบัติงานจริง

สอบถามราคา ได้ที่ Lineid:0840844653

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :

  • – ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง  เช่น C
  • – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  • – ต้องมีโน๊ตบุ๊คส่วนตัว

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และผู้ที่สนใจพัฒนางานทางด้านระบบ นักศึกษาปริญญาตรีที่จะทําโปรเจคจบ

วัตถุประสงค์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม dsPIC

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจในหลักการของการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจ และใช้เซนเซอร์ และส่วนประกอบหลายชนิด

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมกลุ่มเป้าหมาย

ต่อ dsPIC เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงาน และควบคุม

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีพื้นฐาน ในด้านอิเล็กทรอนิกส์

– ผู้ที่มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ dsPIC

– นักเรียนที่ต้องการทบทวน dsPIC อย่างรวดเร็ว

– ผู้ที่มีความรู้ระดับกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์

– IT Managers

– นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance และ Web Developer

– กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน และ การอบรม

-ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา c

สารบัญ

บทที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของ dsPIC30F

บทที่ 2 : เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์สำหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F

บทที่ 3 : ซอฟต์แวร์พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F ด้วยโปรแกรมภาษา C

บทที่ 4 : ใช้งานพอร์ตอินพุตเอาต์พุตของ dsPIC และการตอบสนองสัญญาณอินเตอร์รัปต์จากภายนอก

บทที่ 5 : การทดลอง dsPIC30F2010 ติดต่อกับโมดูล LCD

บทที่ 6 : การทดลองใช้งานไทเมอร์ใน dsPIC30F

บทที่ 7 : การทดลองสื่อสารข้อมูลอนุกรมโดยใช้โมดูล UART ใน dsPIC30F2010

บทที่ 8 : การทดลองใช้งานโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลภายใน dsPIC30F เบื้องต้น

บทที่ 9 : การทดลองใช้งานโมดูลระบบบัส I2C ของ dsPIC30F

บทที่ 10 : การทดลองใช้งานโมดูลเชื่อมต่ออุปกรณ์อนุกรม (SPI) ใน dsPIC30F

บทที่ 11 : การทดลองนับความถี่ด้วยโมดูลตรวจจับสัญญาณใน dsPIC30F

บทที่ 12 : การทดลองใช้งานโมดูลเปรียบเทียบข้อมูลใน dsPIC30F เพื่อสร้างสัญญาณ PWM

บทที่ 13 : การทดลองติดต่อกับหน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอมใน dsPIC30F2010

บทที่ 14 : การทดลองใช้งานโมดูล MCPWM ใน dsPIC30F2010 เพื่อควบคุมมอเตอร์

บทที่ 15 : การทดลองใช้งานโมดูลเชื่อมต่อตัวเข้ารหัสแบบควอดราเจอร์ (QEI) ใน dsPIC30F

เนื้อหาในการสอนเนื้อหาอธิบายการเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F ด้วยภาษา C (MPLAB C30) ผ่านทางฟังก์ชันไลบรารี โดยเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F2010 ที่ครอบคลุมคุณสมบัติเกือบทั้งหมดของอนุกรม dsPIC30F รวมถึงการใช้งานไลบรารีฟังก์ชันทางด้าน DSP เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านที่สนใจจะนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้าน การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลด้วย และสามารถเอาไปปฏิบัติงานได้จริง