หลักสูตร MCS-51

หลักสูตร MCS-51 ด้วยภาษา C
เนื้อหาโดยสังเขป
    เรียนรู้การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C โดยใช้โปรแกรม Keil uVision3 และการจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม Proteus อีกทั้งยังรวมตัวอย่างโครงงานประยุกต์มากถึง 20 โครงงาน แล้วหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการเขียนโปรแกรมสนุกแค่ไหน และได้เรียนรู้หลายๆอย่างสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อีกต่อๆไป และได้ลงมือปฏิบัติงานจริง
สอบถามราคา ได้ที่ Lineid:0840844653

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :

 • – ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง  เช่น C
 • – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • – ต้องมีโน๊ตบุ๊คส่วนตัว

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และผู้ที่สนใจพัฒนางานทางด้านระบบ นักศึกษาปริญญาตรีที่จะทําโปรเจคจบ

วัตถุประสงค์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมMCS-51

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจในหลักการของการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจ และใช้เซนเซอร์ และส่วนประกอบหลายชนิด

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ MCS-51 เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงาน และควบคุม

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีพื้นฐาน ในด้านอิเล็กทรอนิกส์

– ผู้ที่มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ MCS-51

– นักเรียนที่ต้องการทบทวน MCS-51 อย่างรวดเร็ว

– ผู้ที่มีความรู้ระดับกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์

– IT Managers

– นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance และ Web Developer

– กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน และ การอบรม

-ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา c

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 ผังงานเเละการพัฒนาโปรเเกรม
บทที่ 3 ภาษา C กับไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 4 การใช้งานโปรเเกรม Keil uVision 3
บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 6 การจำลองการทำงานด้วย Proteus
บทที่ 7 การเขียนโปรเเกรม MCS-51 เพื่อติดต่ออุปกรณ์ภายนอก
บทที่ 8 การใช้งานไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์ อินเตอร์รัพต์ เเละพอร์ตอนุกรม
บทที่ 9 โครงงานประยุกต์ MCS-51
เนื้อหาในการสอน
 1. HARDWAREและ SOFTWARE CPU ในตระกูล MCS51

         – TIMER/COUNTER, INTERRUPT, PCA, A TO D ฯลฯ

 1. ภาษาเบสิก ของCPU MCS51
 2. การทดลองLCD MODULE แบบตัวอักษร
 3. การทดลองSTEPPING MOTOR
 4. การทดลองANALOG TO DIGITAL CONVERTER ของ

         CPU AVR

 1. การทดลอง BUZZER OUTPUT
 2. การทดลอง LED OUTPUT
 3. การทดลอง DIP SW INPUT
 4. การทดลองใช้งาน RS232 PORT รับส่ง
 5. และการทดลองต่างๆ ที่เป็น OPTION ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม

           เอง เช่น I2C BUS, SERVO MOTOR, RS422/485,

           1-WIRE, เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก, GRAPHIC LCD แบบ

           240 x 64 DOT หรือแบบ 128 x 64 DOT