หลักสูตร PIC

หลักสูตร PIC Microcontroller in C

สู่โลกการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
ด้วยภาษา C โดยใช้ PIC16F627A-I/P
เป็นตัวอย่างในการสร้างโครงงานและการเขียน
โปรแกรม พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการทดลองและ
เครื่องโปรแกรม PIC ผ่านพอร์ต USB ซึ่งสามารถ
โปรแกรมไอซี PIC มากกว่า 100 เบอร์ ทำให้สามารถ
เรียนรู้ได้ทันทีไม่เสียเวลาและสามารถต่อยอดความรู้
โดยนำบอร์ดโปรแกรมไปใช้กับไอซี PIC เบอร์อื่นๆ
เพื่อสร้างโครงงานใหม่ๆ ได้ด้วย และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อได้

สอบถามราคา ได้ที่ Lineid:0840844653

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :

  • – ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง  เช่น C
  • – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  • – ต้องมีโน๊ตบุ๊คส่วนตัว

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และผู้ที่สนใจพัฒนางานทางด้านระบบ นักศึกษาปริญญาตรีที่จะทําโปรเจคจบ

วัตถุประสงค์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม PIC

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจในหลักการของการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจ และใช้เซนเซอร์ และส่วนประกอบหลายชนิด

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ PIC เข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงาน และควบคุม

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– สอนเรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีพื้นฐาน ในด้านอิเล็กทรอนิกส์

– ผู้ที่มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ PIC

– นักเรียนที่ต้องการทบทวน PIC อย่างรวดเร็ว

– ผู้ที่มีความรู้ระดับกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์

– IT Managers

– นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance และ Web Developer

– กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน และ การอบรม

-ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา c

สารบัญ

โครงงานที่ 1เสียงเตือนกันขโมย
โครงงานที่ 2 เครื่องเตือนน้ำล้น
โครงงานที่ 3 สวิตช์รหัส
โครงงานที่ 4 เครื่องตั้งเวลา
โครงงานที่ 5 เครื่องสุ่มตัวเลข 0-9
โครงงานที่ 6 ไฟวิ่งปรับความเร็วได้
โครงงานที่ 7 เครื่องเตือนไฟใหม้
โครงงานที่ 8 เสียงปลุกยามเช้า
โครงงานที่ 9 เครื่องเตือนไฟใหม้
โครงงานที่ 10 เครื่องทดสอบความไว
โครงงานที่ 11 เครื่องทดสอบสมาธิ
โครงงานที่ 12 กล่องดนตรี
โครงงานที่ 13 เครื่องสุ่มตัวเลข
โครงงานที่ 14 เครื่องนับจำนวน
โครงงานที่ 15 รูเล็ต 8 ดวง
โครงงานที่ 16 พัดลมระบายอากาศ
โครงงานที่ 17 ลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์
โครงวงานที่ 18 ไซเรน 2 เสียง
โครงงานที่ 19 เครื่องรดน้ำต้นไม้
โครงงานที่ 20 เครื่องตัดต่อปั้มน้ำ 2 ระดับ

เนื้อหาในการสอน
ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
การเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมควบคุม LED
การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
การเขียนโปรแกรมอ่านค่าการหมุน
การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนตัวเลข
การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากเซนเซอร์แสง
การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจากเซนเซอร์อุณหภูมิ
การเขียนโปรแกรมกำเนิดความถี่เสียง
รวมโครงงานที่น่าสนใจ 20 โครงงานดังนี้

ภาคผนวก รวมข้อมูลการสร้างบอร์ดโปรแกรมและ
สาระน่ารู้อื่นๆ