หลักสูตร Raspberry pi

หลักสูตร RAS001:Raspberry Pi For The Beginners.

Raspberry Pi เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของ Raspberry Pi หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจ Raspberry Pi และผู้ที่ยังมือใหม่กับ Raspberry Pi และต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Raspberry Pi หลักสูตรนี้จะเริ่มต้นการเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มทักษะของคุณในระดับต่อไป ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรม LED Blinking ด้วย Raspberry Pi คำสั่ง Python Programming และ Linux นับจากนี้ไปคุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างโปรแกรมแอ็พพลิเคชัน การเข้าร่วมโดยใช้บลูทูธที่มีอยู่ของ Raspberry Pi นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้คุณลักษณะต่างๆของ Raspberry Pi สถาปัตยกรรมของ Raspberry Pi การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian การเชื่อมต่อ Raspberry Pi กับแล็ปท็อป และโทรศัพท์มือถือของคุณ ข้อมูลพื้นฐานการสั่ง Linux Command & Python Programming หลักสูตรมีโค้ดต้นฉบับที่สมบูรณ์ หลักสูตรทั้งหมดสามารถทำได้ภายในสองสัปดาห์รวมถึงการประกอบฮาร์ดแวร์ และการเขียนโปรแกรม Python และการเขียนโปรแกรม c++
เมื่อจบหลักสูตรนี้ไปคุณจะมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน LED Blinking และ Attendance Application และวิธีการใช้งานในแบบเรียลไทม์และวิธีการติดตั้งต่างๆอีกมากมายสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อีก

สอบถามราคา ได้ที่ Lineid:0840844653

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :

  • – ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง  เช่น C++/python
  • – สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  • – ต้องมีโน๊ตบุ๊คส่วนตัว

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และผู้ที่สนใจพัฒนางานทางด้านระบบ นักศึกษาปริญญาตรีที่จะทําโปรเจคจบ

วัตถุประสงค์

– การเรียนรู้การกำหนดค่า Raspberry Pi เพื่อใช้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

– การเรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Python และคำสั่ง Linux

– การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคาดเดาจำนวนใน Python

– การเรียนรู้การเชื่อมต่อและควบคุม Raspberry Pi เพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

– การเรียนรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ไฟ LED กระพริบ

กลุ่มเป้าหมาย

– ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ ไม่มีพื้นฐาน ในด้านอิเล็กทรอนิกส์

– ผู้ที่มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับ Raspberry Pi

– นักเรียนที่ต้องการทบทวน Fresh Raspberry Pi อย่างรวดเร็ว

– ผู้ที่มีความรู้ระดับกลางด้านอิเล็กทรอนิกส์

– IT Managers

– นักเรียน/นักศึกษา/ผู้ประกอบการ และ Freelance และ Web Developer

– กลุ่มลูกค้าผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน

-ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา c

ความรู้พื้นฐาน และ การอบรม

– ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา C

– ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ LED

– ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Linux

– ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Python

เนื้อหาในการสอน

ขั่วโมงที่ 1-4
– บทนำเกี่ยวกับหลักสูตรและเทคโนโลยีที่เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรม
– บทนำเกี่ยวกับ Raspberry Pi เบื้องต้น
– บทนำเกี่ยวกับ Python และ Linux เบื้องต้น
– แนะนำการเขียน ภาษา C เบื้องต้น
– การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio, C#, Adobe Dreamweaver, Microsoft Netbeen, ฯลฯ
– การเรียกใช้โปรแกรม Visual Studio, C#, Adobe Dreamweaver, Microsoft Netbeen, ฯลฯ
ขั่วโมงที่ 4-8
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การทำความเข้าใจคุณลักษณะของ Raspberry Pi เบื้องต้น
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Python เบื้องต้น
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Linux เบื้องต้น
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษา C เบื้องต้น
– เรียนรู้เกี่ยวกับ LED เบื้องต้น
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ความต้องการฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการควบคุม Raspberry Pi กับอุปกรณ์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อและควบคุม Raspberry Pi กับ Laptop
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อและควบคุม Raspberry Pi กับ Iphone
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อและควบคุม Raspberry Pi กับโทรศัพท์ Android
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ระยะทางอัลตราโซนิค
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การตรวจจับการเร่งความเร็ว
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ Line (อินฟราเรด)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Python
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ไฟ LED กะพริบ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Potentiometer
– เรียนรู้เกี่ยวกับ The flex sensor
– เรียนรู้เกี่ยวกับ โพเทนชิมิเตอร์เมมเบรน (Membrane potentiometer)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสียงรบกวนด้วยเสียงพาสซีฟ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 1 บทนำ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 2 สายไฟเชื่อมต่อแบบขนาน
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 3 ภาพวาดการเชื่อมต่อแบบขนาน
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 4 การต่อสายเดี่ยว
– เรียนรู้เกี่ยวกับ แป้นพิมพ์ส่วนที่ 5 ข้อสรุปการเชื่อมต่อสายเดี่ยว
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ปุ่ม Deboucing ฮาร์ดแวร์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและหลักการทำงาน
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่ส่วนที่ 2 การสาธิตวงจรง่ายๆ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเข้ารหัสแบบโรตารี่ส่วนที่ 3 การเพิ่ม Debouncing
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือตอนที่ 1 เกี่ยวกับ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือตอนที่ 2 การเดินสายไฟการลงทะเบียนและการจดจำ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือตอนที่ 3 แอปการสาธิตพร้อมกับล็อคไฟฟ้า
ชั่วโมงที่ 8-12
– เรียนรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานของคำสั่ง Linux
– เรียนรู้เกี่ยวกับ หน้าจอตัวอักษร LCD
– เรียนรู้เกี่ยวกับ จอแสดงผล LCD และ I2C ข้อมูลเดี่ยว
– เรียนรู้เกี่ยวกับ LCD และ Keypad mini-project
– เรียนรู้เกี่ยวกับ จอ LCD TFT
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซเว่นเมนท์ไฟ LED แสดงส่วนที่ 1 บทนำและชุดประกอบ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ เซเว่นเมนท์ไฟ LED แสดงส่วนที่ 2 แบบร่าง
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การควบคุมจอแสดงผล LED 8×8 ด้วยตัวควบคุม MAX7219
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การควบคุมการแสดงผล Matrix แบบ 8×8 จำนวนมาก
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การแสดงข้อมูลแอ็ตทริบิวเตอร์มาตรวัด ADXL335 บนจอภาพแสดงผลแบบ LED 8×8
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ (Motors)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์กระแสตรง
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์เซอร์โว (Servo motors)
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์เซอร์โวและจอแอลซีดีมินิโปรเจค
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 1 บทนำ
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 2 การเชื่อมต่อมอเตอร์แบบ unipolar un-geared
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 3 การควบคุมมอเตอร์แบบ unipolar un-geared
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 4 การเชื่อมต่อมอเตอร์แบบ unipolar
– เรียนรู้เกี่ยวกับ มอเตอร์ Stepper ส่วนที่ 5 การใช้ไลบรารี AccelStep
– เรียนรู้เกี่ยวกับ EasyDriver พร้อมมอเตอร์พ่นสี NEMA17
ชั่วโมงที่ 12-16
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Ethernet และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การประกอบวงจร และเขียนโค้ด
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเขียนโค้ด และการสาธิตโครงการแบบเรียลไทม์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Arduino ควบคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การควบคุมมอเตอร์ด้วยเว็บเบราเซอร์
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเข้าสู่ระบบเว็บเพื่อ Nimbits
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การสื่อสารแบบไร้สาย
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อไร้สายด้วย Bluetooth
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ Wi-Fi
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อ Wifi  การอัพเกรดโมดูล CC3000
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ NRF24L01
– เรียนรู้เกี่ยวกับ Bluetooth Low Energy
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลภายนอก
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การอ่านและเขียนลงในการ์ด SD
– เรียนรู้เกี่ยวกับ EEPROM (ภายในและภายนอก)