โปรเจคที่เคยทำ

ผลงานบางส่วนของ

www.โปรเจคไฟฟ้า.com

 

 

ระบบบังคับรถยนต์

 

 

ระบบตู้นํ้าดื่ม

 

ระบบเครื่องซักผ้า

ระบบเครื่องซักผ้าด้วย NODE MCU

ระบบให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ

ระบบป้ายไฟ LED ด้วย Raspberry PI

ระบบตรวจสอบโลหะด้วยเสียง

ระบบป้ายไฟ LED MATRIX หลายมิติ

ระบบเปิด-ปิด ไฟบ้าน ด้วย Arduino

ระบบสั่งงานมอสเฟส

ระบบรถเคลื่อนที่อัตโนมัติ หลบสิ่งกีดขวาง

ระบบตรวจสอบแก็สรั่วอัตโนมัติ

ระบบตรวจสอบควันไฟอัตโนมัติ ส่งผ่าน Line,SMS

ระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวด้วย Motion Detect

ระบบตรวจสอบความเร็วรอบด้วย Motor

Raspberry PI project

ระบบสั่งงานด้วย Arduino UNO

ระบบต้นแบบเครื่องซักผ้า

ระบบ RFID อ่านค่าด้วย Raspberry PI + PHP+MYSQL

ระบบขับมอเตอร์ด้วย PIC18F

ระบบเปิด-ปิดไฟได้ ด้วย Node MCU

PIC32

ระบบ Solar inverter

ระบบรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

ระบบ เปิด-ปิด ไฟ smart 3 phase

ระบบสั่งงานไฟฟ้า ด้วย Android

รถบังคับดูดฝุ่น

ระบบแขนกล ตามมือด้วย Leap Motion

ระบบรถบังคับด้วย Joy Stick

ระบบรถบังคับอัตโนมัติ